Архив

Отчет на бюджета за 2016 година

Бюджет за 2017 година
Отчет за месец 01. 2017 г.
Отчет за месец 02.2017 г.
Отчет за месец 03.2017 г.
Отчет за месец 04.2017 г.
Отчет за месец 05.2017 г.
Отчет за месец 06.2017 г.
Отчет за месец 07.2017 г.
Отчет за месец 08.2017 г.
Отчет за месец 09.2017 г.
Отчет за месец 10.2017 г.
Отчет за месец 11.2017 г.
Отчет за месец 12.2017 г.

Бюджет начален 2018 г.
отчет за месец 01.2018 г.
отчет за месец 02.2018 г.
отчет за месец 03.2018 г.
отчет за месец 04.2018 г.
отчет  за месец 05.2018 г
отчет за месец 06.2018 .г
отчет за месец 07.2018 г.
отчет за месец 08.2018 г.
отчет  за месец 09.2018 г.
отчет за месец 10.2018 г.
отчет за месец 11.2018
отчет за месец 12.2018

отчет за месец 01.2019
тчет за месец 02.2019г
отчет за месец 03.2019г
отчет за месец 04.2019 г
отчет за месец 05.2019 г.
отчет за месец 06.2019 г.
отчет за месец 07.2019 г.
отчет за месец 08.2019 г.
отчет за месец 09.2019 г.
отчет за месец 10.2019 г.
отчет за месец 11.2019 г.
отчет за месец 12.2019 г.

Бюджет за 2020 година
Отчет за месец 01.2020 г.
Отчет за месец 02.2020 г.
Отчет за месец 03.2020 г.
Отчет за месец 04.2020 г.
Отчет до месец 05.2020 г.
Отчет до месец 06.2020 г.
Отчет до месец 07.2020 г.
Отчет до месец 08.2020 г.
Отчет до месец 09.2020 г.
Отчет до месец 10.2020 г.
Отчет до месец 11.2020 г.
Отчет до месец 12.2020 г.