Бюджет 2018 година

Бюджет начален 2018 г.
отчет за месец 01.2018 г.
отчет за месец 02.2018 г.
отчет за месец 03.2018 г.
отчет за месец 04.2018 г.
отчет  за месец 05.2018 г
отчет за месец 06.2018 .г
отчет за месец 07.2018 г.
отчет за месец 08.2018 г.
отчет  за месец 09.2018 г.
отчет за месец 10.2018 г.
отчет за месец 11.2018
отчет за месец 12.2018