Бюджет 2019 година

отчет за месец 01.2019 г.
отчет за месец 02.2019 г.
отчет за месец 03.2019г

отчет за месец 04.2019 г
отчет за месец 05.2019 г.
отчет за месец 06.2019 г.
отчет за месец 07.2019 г.
отчет за месец 08.2019 г.
отчет за месец 09.2019 г.
отчет за месец 10.2019 г.
отчет за месец 11.2019 г.
отчет за месец 12.2019 г.