Групи

През учебната 2020/2021 година в ДГ № 25 „Ален мак” ще функционират шест групи, както следва:

От 15.09.2020 г. да работят:

  • Първа група с учители: Янка Миндова, ст. учител – първа смяна и Христинка Стоянова, учител – втора смяна; пом.-възпитател – Даниела Христова;
  • Втора група с учители: Таня Тодорова, учител – първа смяна и Недялка Илева, учител – втора смяна; пом.- възпитател – Мариана Михайлова;
  • Втора „а” група с учители: Валентина Христова, учител – първа смяна и Димитрина Боева, ст. учител – втора смяна; пом.-възпитател – Донка Стайкова;
  • Трета подготвителна група с учители: Маргарита Кисьова, старши учител – първа смяна и Яница Тодорова, учител – втора смяна; пом. възпитател – Елена Жекова /по заместване на мястото на Маша Георгиева/;
  • Четвърта подготвителна група с учители: Стоянка Вълкова, старши учител – първа смяна и Росица Петрова, учител – втора смяна; пом.-възпитател – Желязка Шенгарова;
  • Четвърта „а” подготвителна група с учители: Таня Райчева – старши учител – първа смяна и Иглика Ангелова, старши учител – втора смяна; пом.-възпитател Марияна Кирева;

Учител по музика през 2020/2021 година – Миглена Янкова Колева, ст. учител, води педагогическите ситуации по музика в ДГ в дните вторник и четвъртък.

І-ва група – деца от 3 до 4 години
ІІ-ра група – деца от 4 до 5 години
Подготвителна група – деца от 5 до 6 години
Подготвителна предучилищна група – деца от 6 до 7 години