Групи

І-ва група – деца от 3 до 4 години
ІІ-ра група – деца от 4 до 5 години
Подготвителна група – деца от 5 до 6 години
Подготвителна предучилищна група – деца от 6 до 7 години