Драматизация в група “Детелина”

Първи опити в областта на драматизацията направиха децата от първа група “Детелина”, заедно със своите учители и гости.

Може да бъде изображение с 16 души, дете, хора, които учат и детска играчка