Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Длъжностно лице, отговарящо за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН в ДГ №25 “Ален мак”, гр. Стара Загора е г-жа Йорданка Ангелова – ЗАС.

Данни за контакт с отговарящото лице:

Тел. номер – 089 8958854

Имейл – danyyy151533@gmail.com

Работно време: от 07:30 до 16:00