Заповед определяне изпълнител по схема “УМ УП”

заповед заявител за определяне изпълнител по схема “УМ УП” тук