Комисия по БДП

Председател: Димитрина Боева,

Членове: Иглика Ангелова

                 Росица Петрова

                 Недялка Илева

                 Валентина Христова