Комисия по БДП

Председател: Димитрина Боева

Членове: Валентина Христова

                 Недялка Илева