Обява

Детска градина №25 “Ален мак” обявява процедура за избор на фирма за извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности на площадка, част от дворното пространство на детското заведение.

Документите ще се приемат от 01 до 11 март 2024г. в ДГ №25 “Ален мак” – Стара Загора.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за кандидастване
  2. План-сметка
  3. Проект на конструкцията