Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 година

Отчетни данни за изпълнението на бюджета за 2016 година можете да немарите тук