Практическа открита форма по БДП

Продължават практическите открити форми по БДП. Децата и учителите на група “Маргаритка” споделиха своя добър опит в провеждането на този вид ситуации.

Може да бъде изображение с 9 души, хора, които учат, детска играчка и текстово съобщение