Практическа ситуация и игри

Възпитаването на транспортната култура и изграждането на умения и навици у децата да се пазят живи на пътя стои в основата на обучението по безопасно движение по пътищата в предучилищна възраст.

Днес в практическа ситуация и игри, децата от трета група показаха своите знания и безпогрешно се ориентираха със съдействието на регулировчика в пътната среда.