Футбол

През учебната 2022/2023 година децата от детската градина имат възможност да посещават допълнителната дейност Футбол. Обучават се деца между 4 и 7 години. Заниманията се провеждат в дните вторник и петък. Упражненията и игрите подпомагат физическото укрепване и техническото усъвършенстване на подрастващите.

Преподавател: Кристиян Атанасов от ФК “Локомотив”