18 март – Световен ден на рециклирането

Вълнуващи екозанимания се проведоха във всички възрастови групи на детската градина. Децата практически се запознаха с необходимостта от един по-чист свят!