Доклад за изпълнение на дейностите по стратегия за развитие за 2022/2023 година

Доклад за изпълнение на дейностите по стратегия за развитие за 2022/2023 година

Доклад за изпълнение на дейностите по стратегия за развитие на ДГ 25 "Ален мак" гр. Стара Загора

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Длъжностно лице, отговарящо за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН в ДГ №25 "Ален мак", гр. Стара Загора е г-жа Йорданка Ангелова - ЗАС. Данни за контакт с отговарящото лице: Тел.

План за изпълнение на стратегия за развитие 2020/2022 година

План за изпълнение на стратегия за развитие 2020/2022 година

План за изпълнение на дейностите по стратегия за развитие на детска градина № 25 "Ален мак" град Стара Загора за периода 2020 - 2022 година