План за изпълнение на стратегия за развитие 2020/2022 година

План за изпълнение на стратегия за развитие 2020/2022 година

План за изпълнение на дейностите по стратегия за развитие на детска градина № 25 "Ален мак" град Стара Загора за периода 2020 - 2022 година