Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, За всички нас предстои една необичайно учебна година. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите и отговорностите. В тази връзка публикуваме: 1. Линк към Правила за безопасност на децата и