Детска градина
№ 25 "Ален Мак"
град Стара Загора

Детска градина № 25 „Ален мак“ е целодневна детска градина с общинско финансиране

Детска градина

І-ва група за деца от 3 до 4 години
ІІ-ра група за деца от 4 до 5 години

Подготвителна група

Подготвителната група е за деца от 5 до 6 години

Подготвителна предучилищна

Подготвителна предучилищна група за деца от 6 до 7 години

Нашите групи

Групите на нашите деца

Детска градина № 25 “Ален Мак” град Стара Загора е детско заведение за целодневна грижа за деца. Организацията на режима на децата е целодневна.

от 3 до 4 години

Първа група за деца от 3 до 4 годишна възраст

от 3 до 4 години

Първа група за деца от 3 до 4 годишна възраст

от 4 до 5 години

Втора група за деца от 4 до 5 годишна възраст

Подготвителни групи

Подготвителни предучилищни

"Слънчице"

Трета група

Трета група за деца от 5 до 6 годишна възраст

от 5 до 6 години

"Маргаритка"

Трета "а"група

Трета група за деца от 5 до 6 годишна възраст


от 5 до 6 години

"Малката русалка"

Четвърта група

Четвърта група за деца от 6 до 7 годишна възраст

от 6 до 7 години

Работно време

Работно време на детската градина 25 "Ален Мак" гр. Стара Загора

Понеделник

6:30 - 18:30

Детската градина работи с деца

6:30 до 7:00 децата са в дежурна сборна група с дежурни учители по график на южен вход

7:30 - 16:00

Завеждащ административна служба

Почивка от 12:00 до 12:30
при събиране на такси от 7:00 до 15:30
от 1-во до 10-то число на месеца

7:30 - 16:00

Домакин

Готвач и пом. готвач: от 6:30 до 15:00
Мед. фелдшер: от 07:45 до 16:15
Почивка от 12:00 до 12:30

Вторник

6:30 - 18:30

Детската градина работи с деца

6:30 до 7:00 децата са в дежурна сборна група с дежурни учители по график на южен вход

7:30 - 16:00

Завеждащ административна служба

Почивка от 12:00 до 12:30
при събиране на такси от 7:00 до 15:30
от 1-во до 10-то число на месеца

7:30 - 16:00

Домакин

Готвач и пом. готвач: от 6:30 до 15:00
Мед. фелдшер: от 07:45 до 16:15
Почивка от 12:00 до 12:30

Сряда

6:30 - 18:30

Детската градина работи с деца

6:30 до 7:00 децата са в дежурна сборна група с дежурни учители по график на южен вход

7:30 - 16:00

Завеждащ административна служба

Почивка от 12:00 до 12:30
при събиране на такси от 7:00 до 15:30
от 1-во до 10-то число на месеца

7:30 - 16:00

Домакин

Готвач и пом. готвач: от 6:30 до 15:00
Мед. фелдшер: от 07:45 до 16:15
Почивка от 12:00 до 12:30

четвъртък

6:30 - 18:30

Детската градина работи с деца

от 6:30 до 7:00 децата са в
дежурна сборна група с дежурни учители
по график на южен вход

7:30 - 16:00

Завеждащ административна служба

Почивка от 12:00 до 12:30
при събиране на такси от 7:00 до 15:30
от 1-во до 10-то число на месеца

7:30 - 16:00

Домакин

Готвач и пом. готвач: от 6:30 до 15:00
Мед. фелдшер: от 07:45 до 16:15
Почивка от 12:00 до 12:30

Петък

6:30 - 18:30

Детската градина работи с деца

от 6:30 до 7:00 децата са в
дежурна сборна група с дежурни учители
по график на южен вход

7:30 - 16:00

Завеждащ административна служба

Почивка от 12:00 до 12:30
при събиране на такси от 7:00 до 15:30
от 1-во до 10-то число на месеца

7:30 - 16:00

Домакин

Готвач и пом. готвач: от 6:30 до 15:00
Мед. фелдшер: от 07:45 до 16:15
Почивка от 12:00 до 12:30

Новини от нас

Мечо Пух – мюзикъл за деца

Днес Държавна Опера Стара Загора, зарадва децата на града с постановката Мечо Пух. Много емоция и настроение съпътстваха отиването до летният театър с автобус и

Повече »

Прием в детската градина

<p>Заявлението за участие в централизирано класиране за прием в детската градина, може да изтеглите от сайта на община Стара Загора или като натиснете <a href="https://priem.starazagora.bg:5443/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">тук</a></p>

Формуляри за изтегляне

<p><span id="basic">Информация за прием в детската градина</span><span id="exp">, може да намерите на адреса на сайта на община Стара Загора или като натиснете <a href="https://priem.starazagora.bg:5443/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">тук</a></span></p>

Необходими документи

<p>Онлайн регистрация на заявление за прием в детската градина, може да направите на сайта на община Стара Загора или като натиснете <a href="https://priem.starazagora.bg:5443/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">тук</a></p>

Онлайн регистрация