Детска Градина № 25 „Ален Мак“
гр. Стара Загора

 

Детска градина № 25 „Ален мак“ е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България

Фаза III от Подготвителното действие на ЕК