Групи

с учители:
Христина Иванова и
Габриела Димова,
помощник-възпитател:
Даниела Христова

Възраст

от 5 до 6 години

с учители:
Недялка Илева и
Таня Тодорова,
помощник-възпитател:
Мариана Михайлова

Възраст

от 6 до 7 години

с учители:
Димитрина Боева и
Валентина Христова,
помощник-възпитател:
Донка Стайкова

Възраст

от 6до 7 години

с учители:
Елеонора Михайлова и
Яница Тодорова,
помощник-възпитател:
Маша Георгиева

Възраст

от 3 до 4 години

"Слънчице"

с учители:
Доника Иванова и
Стоянка Вълкова,
помощник-възпитател:
Мария Бонева

Възраст

от 4 до 5 години

"Маргаритка"

с учители:
Елена Желева и
Златомира Яковлеска,
помощник-възпитател:
Марияна Кирева

Възраст

от 4 до 5 години