Екип

Даниела Христова

Помощник - възпитател

Мариана Михайлова

Помощник - възпитател

Донка Стайкова

Помощник - възпитател

Маша Георгиева

Помощник - възпитател

Доника Иванова

Помощник - възпитател

Миглена Колева

Старши учител по Музика

Диляна Апостолова

Учител по народни танци

Марияна Кирева

Помощник - възпитател