Екип

Диляна Апостолова

Учител по народни танци

Доника Иванова

Учител

Миглена Колева

Старши учител по Музика

Донка Стайкова

Помощник - възпитател

Даниела Христова

Помощник - възпитател

Мариана Михайлова

Помощник - възпитател

Маша Георгиева

Помощник - възпитател

Мария Бонева

Помощник - възпитател

Марияна Кирева

Помощник - възпитател

Кристиян Атанасов

Треньор по футбол