Малката Русалка

Възраст

от 6 до 7 годишна възраст

"Малката Русалка"

Група “Малката русалка” се състои общо от 31 деца. От тях 13 момчета и 18 момичета.  

Учителите на групата се стремят децата да са спокойни, щастливи, уверени и успешно да навлизат в света чрез игри, познание, радост и творчество. Очакваните резултати са постигане целта на образователният процес, личностно и общо психично развитие на децата, чрез неговата индивидуална и груповата игра, както и познавателни дейности, обективно проследяване на резултатите от предучилищното образование. Ефектно сътрудничество с родителите, социализация и обучение на децата. Взаимодействие между психолог, логопед, ресурсен учител – подпомагащи дейността на учителя.

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие

Разписание

Педагогическо взаимодействие

Други групи

"Детелина"

с учители:
Недялка Илева и
Таня Тодорова,
помощник-възпитател:
Донка Стайкова

Възраст

от 3 до 4 години

"Буратино"

с учители:
Димитрина Боева и
Валентина Христова,
помощник-възпитател:
Мариана Михайлова

Възраст

от 3 до 4 години

"Мики Маус"

с учители:
Яница Тодорова и
Елеонора Михайлова,
помощник-възпитател:
Маша Георгиева

Възраст

от 4 до 5 години

"Слънчице"

с учители:
Доника Иванова и
Стоянка Вълкова,
помощник-възпитател:
Мария Бонева

Възраст

от 5 до 6 години

"Маргартика"

с учители:
Елена Желева и
Златомира Яковлеска,
помощник-възпитател:
Марияна Кирева

Възраст

от 5 до 6 години