Детелина

Възраст

от 3 до 4 годишна възраст

"Детелина"

Група “Детелина” се състои от 28 деца.  12 момичета и 16 момчета.  Екипът на група “Детелина” се стреми към създаване на адекватни условия за пълноценно детско развитие. Децата в групата се чувстват спокойни и щастливи. Педагогическото взаимодействие в насочено към непрекъснато придобиване на нови знания и опит, чрез различни методи и похвати.  Екипът на групата използва игровата дейност за постигане на компетентностите по образователните направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии и Физическа култура.

Учители:

помощник - възпитател:

Донка Стайкова

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие

Разписание

Педагогическо взаимодействие

Други групи

"Малката Русалка"

с учители:
Христина Стоянова и
Христина Иванова,
помощник-възпитател:
Даниела Христова

Възраст

от 6 до 7 години

"Буратино"

с учители:
Димитрина Боева и
Валентина Христова,
помощник-възпитател:
Мариана Михайлова

Възраст

от 3 до 4 години

"Мики Маус"

с учители:
Елеонора Михайлова и
Яница Тодорова,
помощник-възпитател:
Маша Георгиева

Възраст

от 4 до 5 години

"Слънчице"

с учители:
Доника Иванова и
Стоянка Вълкова,
помощник-възпитател:
Мария Бонева

Възраст

от 5 до 6 години

"Маргаритка"

с учители:
Елена Желева и
Златомира Яковлеска,
помощник-възпитател:
Марияна Кирева

Възраст

от 5 до 6 години