Детелина

Възраст

от 5 до 6 годишна възраст

"Детелина"

Трета група за деца от 4 до 6 годишна възраст

Трета група за деца от 5 до 6 годишна възраст

Учители:

помощник - възпитател:

Мариана Михайлова

Рзпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие

Разписание

Педагогическо взаимодействие

Други групи

"Малката Русалка"

с учители:
Христина Стоянова и
Христина Иванова,
помощник-възпитател:
Даниела Христова

Възраст

от 4 до 5 годни

"Буратино"

с учители:
Димитрина Боева и
Валентина Христова,
помощник-възпитател:
Донка Стайкова

Възраст

от 5 до 6 години

"Мики Маус"

с учители:
Маргарита Кисьова и
Яница Тодорова,
помощник-възпитател:
Маша Георгиева

Възраст

от 6 до 7 години

"Слънчице"

с учители:
Росица Петрова и
Стоянка Вълкова,
помощник-възпитател:
Доника Иванова

Възраст

от 3 до 4 години

"Маргаритка"

с учители:
Иглика Ангелова и
Таня Райчева,
помощник-възпитател:
Марияна Кирева

Възраст

от 3 до 4 години