За нас

ДГ 25 Ален Мак, Стара Загора е детско заведение за целодневна грижа за деца. Организацията на режима на децата е целодневна.

Финансирането на ДГ 25 Ален Мак, Стара Загора е общинско.

Директор на Детска градина №25 Ален Мак, Стара Загора е г-жа Меглена Бакърджиева .