Маргаритка

Възраст

от 5 до 6 годишна възраст

"Маргаритка"

Група “Маргаритка” се състои от 29 деца – 16 момичета и 13 момчета. Основните цели са свързани с възпитанието и обучението на здрави, спокойни, знаещи и можещи деца, с богато въображение и творчески способности. Екипът на групата се стреми да накара децата да се чувстват винаги обгрижвани, обградени с топлина, любов и в нимание, за да се адаптират по-лесно към новата обстановка и новите приятели в групата. 4-5 годишните деца учат предимно, чрез подражание в игрите и останалите дейности. Ето защо учителите прилагат различни съвременни игрови методи и подходи, подходящи за възрастта. Огранизират средата, така че да провокира любознателност и активност. Разнообразието от материали и играчки подтиква децата да проявяват инициативност и самостоятелност, да бъдат по-уверени в себе си. В игрите и интересните дейности в групата малките ни възпитаници упражняват и обогатяват социалните и емоционалните си умения, развиват езиковите и когнитивните способности, изграждат физически качества и психическа устойчивост. Ролевите и другите видове игри, които се играят в групата развиват уменията за себеизразяване и активно взаимодействие с околните. В групата екипът се стреми да предостави на всички деца свобода в определени граници, да ги приучава да спазват правила. Учителите се съобразяват с индивидуалните особености на всяко дете. Усилията им са насочени към изграждане на хигиенни навици и умения за самообслужване, към изграждане на представи за здравословен начин на живот, за безопасно поведение при игра на открито, при движение по улиците и пътуване в превозни средства. Екипът работи заедно с родителите за осъществяване на важната задача – отглеждане на здрави и пълноценни личности, които да се реализират успешно в бъдеще!

Учители:

помощник - възпитател:

Марияна Кирева

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие

Разписание

Педагогическо взаимодействие

Други групи

"Детелина"

с учители:
Недялка Илева и
Таня Тодорова,
помощник-възпитател:
Донка Стайкова

Възраст

от 3 до 4 години

"Буратино"

с учители:
Димитрина Боева и
Валентина Христова,
помощник-възпитател:
Мариана Михайлова

Възраст

от 3 до 4 години

"Мики Маус"

с учители:
Елеонора Михайлова и
Яница Тодорова,
помощник-възпитател:
Маша Георгиева

Възраст

от 4 до 5 години

"Слънчице"

с учители:
Доника Иванова и
Стоянка Вълкова,
помощник-възпитател:
Мария Бонева

Възраст

от 5 до 6 години

с учители:
Христина Иванова и  помощник-възпитател:

Даниела Христова

Възраст

от 6 до 7 години