Мики Маус

Възраст

от 6 до 7 годишна възраст

"Мики Маус"

Четвърта група за деца от 6 до 7 годишна възраст

Четвърта група за деца от 6 до 7 годишна възраст

Учители:

помощник - възпитател:

Маша Георгиева

Рзпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие

Разписание

Педагогическо взаимодействие

Други групи

"Детелина"

с учители:
Недялка Илева и
Таня Тодорова,
помощник-възпитател:
Мариана Михайлова

Възраст

от 5 до 6 годни

"Буратино"

с учители:
Димитрина Боева и
Валентина Христова,
помощник-възпитател:
Донка Стайкова

Възраст

от 5 до 6 години

"Мики Маус"

с учители:
Маргарита Кисьова и
Яница Тодорова,
помощник-възпитател:
Маша Георгиева

Възраст

от 6 до 7 години

"Слънчице"

с учители:
Росица Петрова и
Стоянка Вълкова,
помощник-възпитател:
Желязка Шенгарова

Възраст

от 3 до 4 години

"Буратино"

с учители:
Димитрина Боева и
Валентина Христова,
помощник-възпитател:
Донка Стайкова

Възраст

от 5 до 6 години