Слънчице

Възраст

от 3 до 4 годишна възраст

"Слънчице"

Група “Слънчице” се състои от 27 деца, от които 15 момичета и 12 момчета. Педагогическото взаимодействие, което се осъществява в първа група, е процес, насочен към постигaнего на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и децата.

Учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни направления (Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии и Физическа култура) и се съобразяват със степента на развитие, възрастовите особености, потребностите и интересите на малките възпитаници.

През учебната 2021/2022 екипът, съвместно с родителите участва в реализацията на Проекта, свързан с Националната програма на МОН “Успяваме заедно”.

“Хубаво е в детската градина” е модулът, в който се реализират интересни, съвместни със семействата дейности – Ден на отворените врати, работилнички, четене на приказки.

Екипът на Първа група успешно се включва и в работата по прилагане на Проект “Гаранция за детето”, иницииран от УНИЦЕФ.

Учители:

помощник - възпитател:

Доника Иванова

Рзпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие

Разписание

Педагогическо взаимодействие

Други групи

"Детелина"

с учители:
Недялка Илева и
Таня Тодорова,
помощник-възпитател:
Мариана Михайлова

Възраст

от 5 до 6 годни

"Буратино"

с учители:
Димитрина Боева и
Валентина Христова,
помощник-възпитател:
Донка Стайкова

Възраст

от 5 до 6 години

"Мики Маус"

с учители:
Маргарита Кисьова и
Яница Тодорова,
помощник-възпитател:
Маша Георгиева

Възраст

от 6 до 7 години

"Малката Русалка"

с учители:
Христина Иванова и Христина Стоянова,
помощник-възпитател:
Даниела Христова

Възраст

от 4 до 5 години

с учители:
Иглика Ангелова и Таня Райчева,
помощник-възпитател:
Марияна Кирева

Възраст

от 3 до 4 години