Слънчице

Възраст

от 5 до 6 годишна възраст

"Слънчице"

Група “Слънчице” се състои от 27 деца, от които 15 момичета и 12 момчета. Педагогическото взаимодействие, което се осъществява в първа група, е процес, насочен към постигaнего на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и децата.

Учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни направления (Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии и Физическа култура) и се съобразяват със степента на развитие, възрастовите особености, потребностите и интересите на малките възпитаници.


Учители:

помощник - възпитател:

Мария Бонева

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие

Разписание

Педагогическо взаимодействие

Други групи

"Детелина"

с учители:
Недялка Илева и
Таня Тодорова,
помощник-възпитател:
Донка Стайкова

Възраст

от 3 до 4 годни

"Буратино"

с учители:
Димитрина Боева и
Валентина Христова,
помощник-възпитател:
Мариана Михайлова

Възраст

от 3 до 4 години

"Мики Маус"

с учители:
Яница Тодорова и Елеонора Михайлова,
помощник-възпитател:
Маша Георгиева

 

Възраст

от 4 до 5 години

"Малката Русалка"

с учители:
Христина Иванова 
помощник-възпитател:
Даниела Христова

Възраст

от 6 до 7 години

с учители:
Елена Желева и Златомира Яковлеска,
помощник-възпитател:
Марияна Кирева

Възраст

от 5 до 6 години