Гости от Второ районно управление “Полиция” Стара Загора

Гости от Второ районно управление “Полиция” Стара Загора

Днешният ден, макар и малко мрачен, беше изпълнен с радостни усмивки. На гости в детската градина бяха нашите приятели от Второ районно управление ,,Полиция" Стара Загора. Заедно си припомнихме правилата

План за обучение по Безопасност на Движение по Пътищата за децата в ДГ № 25 “Ален мак” гр. Стара Загора

План за обучение по Безопасност на Движение по Пътищата за децата в ДГ № 25 “Ален мак” гр. Стара Загора

План за обучение по Безопасност на Движение по Пътищата за децата в ДГ № 25 "Ален мак" гр. Стара Загора

График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област “Безопасност на движението по пътищата”

График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област “Безопасност на движението по пътищата”

График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област "Безопасност на движението по пътищата"