Творчески конкурс – Доброволчеството

Творчески конкурс – Доброволчеството

Доброволчеството не е работа, не е задължение. То е постъпка на човечност, на разбиране и съпричастност. Не е трудно. Не коства много. Дори се чувстваш по-добре. Така се чувстват и