Обучение на тема “Синдром на родителското отчуждение”

Обучение на тема “Синдром на родителското отчуждение”

Днес бе проведено обучение на тема: "Синдром на родителското отчуждение". Психоложката Велина Кръстинкова запозна педагогическите екипи на ДГ №25 "Ален мак" и ДГ №8 "Камбанка" с наболели проблеми от съвременното